Personas datu apstrādes līgums

Pašreizējā versija no 2020. gada 24. oktobra

1. Vispārīgi noteikumi

Saskaņā ar šī Līguma par personas datu apstrādi (turpmāk — Līgums) noteikumiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Kosyan Media», juridiskā adrese: 194014, st. Žukovskis 38, burts, A, pom. 6N, Sanktpēterburga, Krievija, INN 7842365573, KPP 784201001, OGRN 1077847555191, apstrādā un aizsargā personas datus, ko sniedz Aviasales pakalpojuma lietotāji, kad ar kuras palīdzību Lietotāji var meklēt informāciju par Partneru piedāvātajām aviobiļetēm (turpmāk — Aviasales pakalpojums). Piekļuve pakalpojumam Aviasales tiek nodrošināta, izmantojot vietni https://uniticket.lv

Svarīgi: Aviasales dienests aviobiļetes tieši nepārdod un nepiesaka. Galīgā rezervēšana un pirkšana tiks veikta partnera (pārvadātāja aviosabiedrība, tiešsaistes ceļojumu aģentūra) sānā / vietnē. Partneris ir atbildīgs par pienācīgi veiktu rezervēšanu, iegādi, transportēšanu, izmitināšanu un citu pakalpojumu sniegšanu Lietotājam. Savukārt Aviasales pakalpojums apņemas darīt visu iespējamo, lai atrisinātu lietotāju problēmas, kas radās, lietojot Aviasales, tostarp palīdzot lietotājiem mijiedarboties ar Partneri.

Līgums — šis dokuments ar visiem tajā norādītajiem papildinājumiem, izmaiņām un obligātajiem dokumentiem, kā arī līgums, kas noslēgts starp Operatoru un Lietotāju uz tā pamata.

Lietotājs ir persona, kas pieņem Līguma noteikumus, ir pilnīga tiesībspēja, internetā ir sava e-pasta adrese, personālais dators un / vai mobilā ierīce, kurai piekļuve ir viņa rīcībā.

Operators — sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Kosyan Media», neatkarīgi vai kopā ar citām juridiskām personām, kas iekļautas tās personu grupā, organizējot un (vai) apstrādājot personas datus, kā arī nosakot personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, darbības (darbības), kas veiktas ar personas datiem, piemēram, vākšana, ierakstīšana, sistematizēšana, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana, maiņa), iegūšana, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, personas datu iznīcināšana dati. Personas datu apstrādi Operators var veikt gan automatizētā, gan neautomātiskā veidā.

Personas dati — jebkura informācija, ko Lietotājs sniedz par sevi, izmantojot pakalpojumu Aviasales.

2. Personas datu vākšanas un uzglabāšanas nosacījumi

Izmantojot Aviasales pakalpojumu un sniedzot Operatoram savus personas datus, Lietotājs patstāvīgi, brīvi, pēc savas gribas un savām interesēm dod Operatoram neierobežotu izteiktu piekrišanu jebkurām viņa personas datu apstrādes metodēm.
Operators papildus informē Lietotāju par Personas datu vākšanas un uzglabāšanas nosacījumiem, parādot sludinājumu ar tekstu: «Noklikšķinot uz Abonēt, jūs piekrītat personas datu apstrādes noteikumiem.»
Lietotājam pirms to apstrādes patstāvīgi jāiepazīstas ar viņa personas datu izmantošanas noteikumiem.

Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības atsaukt piekrišanu savu Personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu Operatoram uz [email protected] Operators pārtrauc personas datu apstrādi un iznīcina tos laika posmā, kas nepārsniedz 30 kalendārās dienas no šāda pieteikuma saņemšanas dienas, izņemot datus, kas nepieciešami glabāšanai saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem. Šajā gadījumā Operators savās datu bāzu sistēmās saglabā tikai anonimizētus Lietotāja personas datus.

3. Līguma mērķi

Nolīguma mērķi ietver:

Līguma slēgšana ar Lietotāju par Aviasales pakalpojuma izmantošanu;
Saistību izpilde saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošinot Lietotājam piekļuvi Aviasales pakalpojumam un tā iespējām, jo ​​Lietotājs saskaņā ar šādu līgumu ir puse, labuma guvējs vai galvotājs;
Dalība Operatora veiktajos pētniecības un mārketinga pasākumos;
Reklāmas ziņojumu sūtīšana Lietotājam un reklāmas informācijas saņemšana telekomunikāciju tīklos (ieskaitot mobilo sakaru un e-pasta izmantošanu);
Pakalpojuma veicināšana tirgū, veidojot tiešus kontaktus ar Lietotājiem, izmantojot sakaru tīklus;
Statistisko un analītisko iekšējo pētījumu veikšana par pakalpojuma izmantošanu.

Operators var apkopot un uzglabāt šādus no Lietotāja saņemtus datus:

Epasta adrese;
Interneta pārlūkprogrammu IP adrese, sīkfaili, parametri un iestatījumi;
Statistika par to, kā Lietotājs izmanto pakalpojumu funkcijas, kā arī cita tehniskā informācija.

Operators var izmantot personas datu pārrobežu pārsūtīšanu uz ārvalsts teritoriju ārvalstu juridiskai personai, lai izpildītu līgumu ar Lietotāju. Kad visi mērķi ir sasniegti, Operators var garantēt Lietotājam viņa Personas datu iznīcināšanu ārvalsts teritorijā.

4. Drošība

Operators uzglabā Personas datus un nodrošina to aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un izplatīšanu saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un noteikumiem. Attiecībā uz Lietotāja personas datiem tiek saglabāta to konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad pakalpojuma Aviasales tehnoloģija vai Lietotāja izmantotās programmatūras iestatījumi nodrošina atklātu informācijas apmaiņu ar citiem pakalpojuma Aviasales lietotājiem vai ar visiem interneta lietotājiem.

Operatoram ir tiesības nodot Personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

Lietotājs ir skaidri izteicis piekrišanu šādām darbībām;
Saistībā ar Aviasales pakalpojuma nodošanu šādas trešās personas valdījumā, lietošanā vai īpašumā, ieskaitot tiesību piešķiršanu saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Lietotāju par labu šādai trešai personai;
Pēc tiesas vai citas pilnvarotas valsts iestādes lūguma likumā noteiktās kārtības ietvaros;
Aizsargāt Operatora tiesības un likumīgās intereses saistībā ar ar Lietotāju noslēgto līgumu pārkāpšanu.

5. Nobeiguma noteikumi

Līgumu regulē un interpretē saskaņā ar Krievijas Federācijas likumiem, un tas ir derīgs visiem Lietotājiem. Visi jautājumi, kas nav reglamentēti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem. Pašreizējo līguma versiju operators izstrādāja, pamatojoties uz federālo likumu, kas pieņemts 2006. gada 27. jūlijā N 152-FZ «Par personas datiem» (ar grozījumiem, kas izdarīti 2017. gada 31. decembrī).
Operatoram ir tiesības apstrādāt personas datus, nepaziņojot par to pilnvarotajai struktūrai personas datu subjektu tiesību aizsardzībai, pamatojoties uz punktiem. 2. lpp. 2. art. 22 2006. gada 27. jūlija federālajā likumā N 152-FZ «Par personas datiem».

Operators var vienpusēji mainīt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam. Jaunā līguma versija stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek publicēta vietnē www.aviasales.ru
Veicot izmaiņas pašreizējā izdevumā, tiek norādīts pēdējās atjaunināšanas datums.

Copyright © 2016-2020. Visas tiesības aizsargātas. UniTicket ir daļa no HolidayPrice Inc., kas ir Eiropas līderis tiešsaistes ceļojumu un saistīto pakalpojumu jomā. Privātuma politika. Lietošanas noteikumi. Sīkdatņu politika. Izmantojot materiālus, ir nepieciešama aktīva saite uz UniTicket vietni.