Lidojuma meklēšanas pakalpojuma lietošanas noteikumi

24.10.2020

Pirms Pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, izlasiet šo Noteikumu noteikumus. Pakalpojuma jebkādas izmantošanas fakts tiek atzīts par pieņemšanu, tas ir, Lietotāja pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu izmantot Pakalpojumu saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā — “Noteikumi”) nosaka aviobiļešu meklēšanas pakalpojuma Aviasales lietošanas noteikumus, uz kuriem pieder Go Travel Un Limited, kas reģistrēta kā juridiska persona saskaņā ar Honkongas Īpašā administratīvā reģiona likumiem 2011. gada 18. augustā, reģistrācijas apliecība Nr. 1658681, juridiskā adrese kas atrodas: Room 1504, 15 / F, Chinachem Tower, Connaught Road Central, 34-37, Honkonga (turpmāk “Pakalpojuma īpašnieks”).
1.2. Šo noteikumu izpratnē aviobiļešu meklēšanas pakalpojums Aviasales (turpmāk tekstā — “Pakalpojums”) ir programmatūras produkts, kuram piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot vietni https://uniticket.lv/ , kas paredzēts šādiem mērķiem: meklēt un sniegt Lietotājam informāciju, pamatojoties uz viņa pieprasījumiem, par aviobiļetēm, kuras piedāvā iegādāties trešās personas — aviosabiedrības, aģentūras, rezervēšanas sistēmas utt., kā arī viņu procesa atvieglošanai (automatizēšanai). iegāde (rezervēšana); izsekot un nodrošināt Lietotāju, kurš ir abonējis Pakalpojuma adresātu sarakstu, statistisko informāciju par aviobiļešu cenām uz noteiktiem galamērķiem un trešo personu reklāmas informāciju; nodrošinot Lietotājam, kurš ir reģistrējies Pakalpojumā, iespēju personalizēt Pakalpojuma funkcionalitāti, tostarp glabāt Lietotāja norādītos datus un Pakalpojuma funkciju iestatījumus.
1.3. Lietotājs izsaka pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu, ka Pakalpojuma, kā arī jebkuras tā daļas izmantošana jebkādā veidā nozīmē to, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, un nozīmē pilnīgu un beznosacījumu piekrišanu to saturam. Ja Lietotājs nepiekrīt Noteikumu noteikumiem pilnībā, Lietotājam ir pienākums atturēties no Pakalpojuma izmantošanas.
1.4. Honkongas īpašā administratīvā reģiona likumi attiecas uz šiem noteikumiem un visām attiecībām, kas saistītas ar Pakalpojuma izmantošanu. Visas prasības vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem un / vai no Pakalpojuma izmantošanas, ir jāiesniedz un jāizskata tiesā Pakalpojuma īpašnieka atrašanās vietā.
1.5. Ja kāda iemesla dēļ viens vai vairāki Noteikumu noteikumi tiek atzīti par nederīgiem vai neizpildāmiem, tas neietekmē pārējo Noteikumu noteikumu derīgumu vai piemērojamību.
1.6. Šo noteikumu un to daļas neatņemama sastāvdaļa ir konfidencialitātes politika ( https://uniticket.lv/personal-data/ ).

Pakalpojuma izmantošana

2.1. Pakalpojuma īpašnieks bez maksas, izmantojot vienkāršas (neekskluzīvas) licences noteikumus, piešķir Lietotājam nepārsniedzamas tiesības izmantot Pakalpojumu visu pasaules valstu tiešajiem funkcionālajiem mērķiem, kā noteikts 1.2. No noteikumiem.
2.2. Mijiedarbība ar dienestu, t.sk. Lietotāju pieprasījumu par aviobiļešu meklēšanu veidošana notiek tikai ar Lietotājiem sniegtā Pakalpojuma grafisko interfeisu. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam tiek dota iespēja iepazīties ar trešo personu piedāvājumiem par aviobiļešu cenām noteiktiem virzieniem un datumiem, kā arī saņemt saiti, lai dotos uz šo trešo personu vietnēm. Dažos gadījumos Pakalpojuma programmatūra var nodrošināt Lietotājam iespēju aizpildīt datus, kas nepieciešami aviobiļešu iegādei, tieši Pakalpojuma īpašnieka vietnē un nosūtīt tos trešajai pusei, kas pārdod aviobiļetes, lai veiktu rezervāciju. Pakalpojuma nodrošinātās saites uz jebkuru trešo personu vietni, produktu, pakalpojumu, jebkuru komerciāla vai nekomerciāla rakstura informāciju, t.sk. iepriekš minētās Pakalpojuma funkcionalitātes nodrošināšana Lietotājam, lai aizpildītu datus, kas nepieciešami pakalpojumu iegādei, un nosūtītu tos trešai personai, kas pārdod aviobiļetes rezervācijas veikšanai, nav Pakalpojuma īpašnieka apstiprinājums vai ieteikums šiem produktiem (pakalpojumiem, darbībām, personām).
2.3. Aviobiļešu iegāde (reģistrācija) un to apmaksa tiek veikta trešo personu vietnēs, piedāvājot tās pārdošanai. Lietotājs tiek informēts un apstiprina izpratni par to, ka Pakalpojuma īpašnieks nepārdod aviobiļetes, negarantē un nav atbildīgs par informācijas pareizību par trešo personu piedāvātajām aviobiļetēm, naudas pārskaitījumu izpildi, pārvadājuma līgumu izpildi utt. no šiem apstākļiem Lietotājs apņemas lūgt viņu atļauju tieši personām, kuras ir nodibinājušas attiecības ar Lietotāju aviobiļešu tirdzniecībā, naudas pārskaitīšanā vai transportēšanā.

2.4. Lietotājs ir informēts un piekrīt atturēties no šādām darbībām:

  • traucēt Pakalpojuma darbību veidos, kas var izraisīt Pakalpojuma nepareizu darbību, ieskaitot veidlapu pieprasījumus, kas nav saistīti ar lietotāja saskarni;
  • mijiedarbībai ar pakalpojumu izmantot visas programmas vai lietojumprogrammas, kuras nav pilnvarojis Pakalpojuma īpašnieks;
  • pārveidot, uzlabot, tulkot citās valodās, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, līdzināties, sabojāt integritāti, atjaunot pakalpojuma vai jebkura tā daļas pirmkodu;
  • izmantot Pakalpojumu nelikumīgiem mērķiem.

 

2.5. Pakalpojuma īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārtraukt Pakalpojuma darbspējas atbalstīšanu, mainīt tā funkcionalitāti un arī aizliegt Lietotāju, un Lietotājam pēc norādītā pieprasījuma ir pienākums pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu.
2.6. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam tiek dota iespēja abonēt un saņemt pa e-pastu

  • ziņas par cenu izmaiņām datumiem un Lietotāju interesējošo lidojumu virzieniem,
  • biļetens.

 

Lietotājs piekrīt, ka lietotāja reģistrācija un / vai atbilstoša abonementa izmantošana tiek uzskatīta par lietotāja piekrišanu:

  • izmantojot Lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu Lietotājam un saņemtu attiecīgas vēstules no Pakalpojuma īpašnieka,
  • reklāmas informācijas saņemšana, kas integrēta Pakalpojuma īpašnieka un trešo personu (trešo personu reklāmdevēju) sūtījumos.

 

Ja Lietotājs nepiekrīt šajā klauzulā norādītajam noteikumam, Lietotāja pienākums ir atteikties saņemt biļetenu, noklikšķinot uz atbilstošās saites, kas pieejama katrā vēstulē.
2.7. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājam tiek dota iespēja personalizēt Pakalpojuma funkcionalitāti savām vajadzībām. Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja reģistrēšanās Pakalpojumā un Lietotājam piešķirtā konta izmantošana Pakalpojumā tiek uzskatīta par Lietotāja piekrišanu konta datu apstrādei tiem, kas norādīti 1.2. Pakalpojuma mērķiem.

Atbildība

3.1. Pakalpojuma funkcionalitāte tiek nodrošināta, pamatojoties uz «kā ir». Pakalpojuma īpašnieks nesniedz nekādas garantijas par Pakalpojuma, tā atsevišķo daļu, sastāvdaļu vai funkciju bez kļūdām un nepārtrauktu darbību, Pakalpojuma funkcionalitātes atbilstību konkrētiem Lietotāja mērķiem un cerībām, negarantē Pakalpojuma sniegto datu ticamību, precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu, kā arī nesniedz citus garantijas, kas šajos noteikumos nav skaidri noteiktas.
3.2. Pakalpojuma īpašnieks nav atbildīgs par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, ko rada jebkāda Pakalpojuma (ieskaitot datus) izmantošana vai nespēja izmantot, un / vai kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam un / vai trešajām personām jebkādas Pakalpojuma lietošanas, neizmantošanas vai nespēja dēļ ( ieskaitot datus) vai tā atsevišķās sastāvdaļas un / vai funkcijas, tostarp iespējamo kļūdu vai kļūmju dēļ Pakalpojuma darbībā.
3.3. Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumu saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā viņš atrodas, un uzņemas atbildību par Pakalpojuma izmantošanas ierobežojumu, kas noteikti nacionālajos tiesību aktos, pārkāpšanu.
3.4. Lietotājs ir atbildīgs tikai trešajām personām par savām darbībām, kas saistītas ar Pakalpojuma izmantošanu, tostarp, ja šādas darbības noved pie trešo personu tiesību un likumīgo interešu pārkāpuma, kā arī par piemērojamo likumu ievērošanu, izmantojot Pakalpojumu.
3.5. Jebkuru strīdīgu situāciju gadījumā Lietotājam, pirms vērsties tiesu iestādēs strīda izšķiršanai, ir pienākums veikt pirmstiesas izlīguma pasākumus, nosūtot attiecīgu vēstuli pakalpojuma īpašniekam, kā arī elektronisku kopiju uz adresi: [email protected] Laiks izskatīšanai un atbildei uz pretenziju: 30 dienas no dienas, kad to saņēmis pakalpojuma īpašnieks.

Tiesības uz Pakalpojumu

4.1. Intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp Pakalpojumā iekļautās vai tā izmantotās intelektuālās darbības rezultāti, piemēram, teksti, attēli, dizains, datu bāzes, zinātība, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi un citi identifikācijas līdzekļi utt., Pieder Pakalpojuma īpašniekam vai tam, ko viņam saskaņā ar licenci nodrošina autortiesību īpašnieki.
4.2. Noteikumu 4.1. intelektuālā īpašuma objekti ir iespējami tikai Pakalpojuma piedāvātajās funkcionalitātēs. Lietotājs piekrīt, ka Pakalpojuma izmantošana nepiešķir viņam nekādas tiesības attiecībā uz norādītajiem intelektuālā īpašuma objektiem, izņemot tiesības, kas skaidri noteiktas Noteikumos.

Izmaiņas noteikumos

5.1. Pakalpojuma īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt šos Noteikumus. Lietotāja paziņojums par izmaiņām, kas veiktas šīs Licences noteikumos, tiek publicēts lapā: https://uniticket.lv/terms-of-use/.
5.2. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, ja attiecīgajā publikācijā nav norādīts citādi.

Copyright © 2016-2020. Visas tiesības aizsargātas. UniTicket ir daļa no HolidayPrice Inc., kas ir Eiropas līderis tiešsaistes ceļojumu un saistīto pakalpojumu jomā. Privātuma politika. Lietošanas noteikumi. Sīkdatņu politika. Izmantojot materiālus, ir nepieciešama aktīva saite uz UniTicket vietni.